192.168.0.54 - Đăng Nhập Admin Quản Lý Router Mạng

192.168.0.54 là địa chỉ IP gì?

192.168.0.54 là một địa chỉ IP riêng của một số bộ định tuyến Router mạng. Khi đăng nhập vào phần quản lý của 192.168.0.54 Login bạn có thể quản lý cấu hình Router như: Đổi mật khẩu, Đổi tên WiFi, cấu hình các thông số khác cho Router...

Cách đăng nhập vào 192.168.0.54

Bước 1: Bạn cần kết nối Router với máy tính của bạn thông qua dây cáp LAN hoặc mạng không dây.

router network

Bước 2: Để truy cập trang Admin Login của 192.168.0.54 quý khách vào thanh địa chỉ của trình duyệt web (Chrome, Firefox, Safari, Opera, Cốc Cốc...) và nhập 192.168.0.54 sau đó bấm Enter hoặc nhấp vào liên kết http://192.168.0.54/

 

Bước 3: Sau đó màn hình nhập UsernamePassword hiện ra. Bạn nhập tài khoản để đăng nhập vào phần quản trị của 192.168.0.54

Tài khoản đăng nhập mặc định của 192.168.0.54

Địa chỉ IP: 192.168.0.54
Tên đăng nhập: admin
Mật khẩu: admin

Danh Sách Tài Khoản Của 192.168.0.54

Username Password
admin admin
(blank) (blank)
admin password
admin (blank)
(no default) (no default)
admin  
admin BSNL1234
admin abcd12345
admin found on router label
(blank) NOLOGIN

Xử lý sự cố 192.168.0.54

Nếu bạn không thể đăng nhập vào 192.168.0.54 của bộ định tuyến thì có lẽ bạn đang nhập sai tên người dùng hoặc mật khẩu (thường sẽ được ghi ở mặt sau Router). Ngoài ra, hãy nhớ ghi nhớ thông tin tài khoản đăng nhập nếu bạn thay đổi chúng.

10 0 0 138 router reset

Bạn có thể bấm nút Reset của Router để đăng nhập lại với tài khoản mặc định của Router nếu bạn không đăng nhập được với tài khoản mặc định của 192.168.0.54.

Đánh Giá - Review

Đánh Giá Bài Viết: 100% - 8 votes
100%