192.168.1.2 - Đăng Nhập Admin Quản Lý Router Mạng

192.168.1.2 là địa chỉ IP gì?

192.168.1.2 là địa chỉ IP riêng của một số dòng Router mạng. Khi đăng nhập vào phần quản lý của 192.168.1.2 Đăng nhập , bạn có thể quản lý cấu hình Bộ định tuyến như: Đổi mật khẩu, Đổi tên WiFi, cấu hình các thông số khác cho Bộ định tuyến ...

Cách đăng nhập vào 192.168.1.2

Bước 1: Bạn cần kết nối Bộ định tuyến với máy tính của bạn thông qua dây LAN hoặc mạng không dây.

định tuyến mạng

Bước 2: Để truy cập trang Đăng nhập quản trị của  192.168.1.2 quý khách vào địa chỉ của trình duyệt web (Chrome, Firefox, Safari, Opera, Cốc Cốc ...) và nhập  192.168.1.2 sau đó nhấn Enter hoặc vào liên kết http://192.168.1.2/

  192 168 1 2

Bước 3: Sau đó màn hình nhập Người dùng tên và Hiện ra mật khẩu . Bạn nhập tài khoản để đăng nhập vào quản trị viên của  192.168.1.2

Tài khoản đăng nhập mặc định của 192.168.1.2

Địa chỉ IP: 192.168.1.2
Tên đăng nhập: viên quản trị
Mật khẩu: viên quản trị

Accounts List of 192.168.1.2

account name Password
viên quản trị viên quản trị
(trống) (trống)
viên quản trị key open password
viên quản trị (trống)
(has default) (has default)
viên quản trị  
viên quản trị BSNL1234
viên quản trị abcd12345
viên quản trị được tìm thấy trên tuyến định tuyến nhãn
(trống) NOLOGIN

Xử lý sự cố 192.168.1.2

Nếu bạn không thể đăng nhập vào 192.168.1.2 của bộ định tuyến, thì bạn có thể nhập sai tên người dùng hoặc mật khẩu (thường sẽ được ghi ở mặt sau bộ định tuyến). Ngoài ra, hãy ghi lại thông tin tài khoản đăng nhập nếu bạn thay đổi chúng.

10 0 0 138 set up router

Bạn có thể nhấn nút Reset của Router để đăng nhập lại với tài khoản mặc định của Router nếu bạn không đăng nhập được với tài khoản mặc định của 192.168.1.2 .

Đánh Giá - Review

Đánh Giá Bài Viết: 100% - 8 votes
100%