192.168.1.3 - Đăng Nhập Admin Quản Lý Router Mạng

192.168.1.3 là địa chỉ IP gì?

192.168.1.3 là địa chỉ IP riêng của một số dòng Router mạng. Khi đăng nhập vào phần quản lý của 192.168.1.3 Đăng nhập , bạn có thể quản lý cấu hình Bộ định tuyến như: Đổi mật khẩu, Đổi tên WiFi, cấu hình các thông số khác cho Bộ định tuyến ...

Cách đăng nhập vào 192.168.1.3

Bước 1: Bạn cần kết nối Bộ định tuyến với máy tính của bạn thông qua dây LAN hoặc mạng không dây.

định tuyến mạng

Bước 2: Để truy cập trang Đăng nhập quản trị của  192.168.1.3 quý khách vào địa chỉ của trình duyệt web (Chrome, Firefox, Safari, Opera, Cốc Cốc ...) và nhập  192.168.1.3 sau đó nhấn Enter hoặc vào liên kết http://192.168.1.3/

  192 168 1 3

Bước 3: Sau đó màn hình nhập Tên người dùngMật khẩu hiện ra. You enter account to login into the management section of  192.168.1.3

The default login account of 192.168.1.3

IP Address: 192.168.1.3
Đăng nhập tên: quản trị viên
Password: quản trị viên

Danh sách Tài khoản của 192.168.1.3

tên tài khoản Mật khẩu
quản trị viên quản trị viên
(trống) (trống)
quản trị viên mật khẩu mở khóa
quản trị viên (trống)
(không có mặc định) (không có mặc định)
quản trị viên  
quản trị viên BSNL1234
quản trị viên abcd12345
quản trị viên tìm thấy trên nhãn bộ định tuyến
(trống) NOLOGIN

Xử lý sự cố 192.168.1.3

Nếu bạn không thể đăng nhập vào 192.168.1.3 của bộ định tuyến, thì có thể bạn đang nhập sai người dùng tên hoặc mật khẩu (thường sẽ được ghi ở mặt sau Bộ định tuyến). Ngoài ra, hãy ghi nhớ đăng nhập tài khoản thông tin nếu bạn thay đổi chúng.

10 0 0 138 set up router

Bạn có thể nhấn nút Reset của Router để đăng nhập lại với tài khoản mặc định của Router nếu bạn không đăng nhập được với tài khoản mặc định của 192.168.1.3 .

Đánh Giá - Review

Đánh Giá Bài Viết: 100% - 8 votes
100%